História predpisu 306/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.11.1997 - 31.10.2002