História predpisu 294/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1998 - 31.03.2002