História predpisu 289/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.11.1997 - 31.12.1999