História predpisu 272/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.10.1997 - 31.12.2008