História predpisu 25/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.01.1997 - 31.12.2011