História predpisu 244/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1997 - 31.05.2006