História predpisu 219/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.08.1997 - 31.12.2008