História predpisu 205/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1997 - 31.12.2001