História predpisu 203/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.07.1997 - 31.12.1997