História predpisu 189/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.07.1997 - 31.12.2008