História predpisu 137/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.05.1997 - 30.06.2002