História predpisu 128/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.05.1997 - 31.12.2001