História predpisu 113/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.04.1997 - 28.02.2005