História predpisu 112/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.04.1997 - 06.02.2002