História predpisu 108/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.04.1997 - 30.09.1999