História predpisu 101/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.04.1997 - 31.12.2008