História predpisu 94/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.02.04.1996 - 30.04.2004