História predpisu 86/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1996 - 30.11.1998