História predpisu 45/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1996 - 30.06.1998