História predpisu 383/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.12.1996 - 30.06.2002