História predpisu 367/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.12.1996 - 30.06.2002