História predpisu 364/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1997 - 30.04.2000