História predpisu 358/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.12.1996 - 31.12.2005