História predpisu 35/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.02.1996 - 28.02.2005