História predpisu 329/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.1996 - 31.01.2009