História predpisu 302/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.10.1996 - 30.06.2013