História predpisu 30/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1996 - 31.03.2002