História predpisu 28/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.01.1996 - 31.01.2006