História predpisu 274/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1996 - 30.04.2001