História predpisu 271/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1996 - 31.10.2002