História predpisu 270/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.09.1996 - 17.07.1998