História predpisu 268/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.09.1996 - 31.12.2008