História predpisu 230/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.07.1996 - 31.12.2008