História predpisu 22/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1996 - 31.05.2009