História predpisu 212/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.07.1996 - 30.06.2002