História predpisu 208/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.07.1996 - 14.02.2004