História predpisu 204/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.07.1996 - 31.07.2000