História predpisu 19/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1996 - 18.07.2001