História predpisu 183/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.06.1996 - 17.07.2002