História predpisu 165/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.06.1996 - 31.12.2008