História predpisu 16/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.01.1996 - 31.10.2006