História predpisu 156/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.05.1996 - 31.12.2001