História predpisu 154/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.05.1996 - 31.12.2008