História predpisu 142/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.05.1996 - 31.12.2004