História predpisu 141/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.05.1996 - 14.11.2000