História predpisu 135/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.05.1996 - 11.10.1999