História predpisu 126/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.04.1996 - 31.12.1999