História predpisu 116/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1996 - 28.02.2006