História predpisu 112/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.04.1996 - 31.12.2008