História predpisu 107/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1996 - 31.08.2007